admin

Giải pháp nào đối với tình trạng nhập cảnh trái phép?

Thời gian vừa qua tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố Đà Nẵng khiến tình hình kinh tế, an ninh trật tự xã hội của thành phố gặp nhiều vấn đề khó khăn. Theo thông kê từ năm 2015 đến năm 2018, công …