admin

Gia hạn thẻ tạm trú 2020, 2021, những thông tin cần biết

Gia hạn thẻ tạm trú là thủ tục hành chính do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố giải quyết. Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thể được thực hiện bằng …

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người Pháp đầy đủ 2020

Cẩm nang thủ tục làm thẻ tạm trú cho người Pháp đầy đủ 2020 giới thiệu các đối tượng, yêu cầu, thành phần hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú dành cho các đối tượng người nước ngoài. Đặc biệt, bài viết cũng chia sẻ một số khó …

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú diện kết hôn 2020 đầy đủ

Thẻ tạm trú kết hôn sẽ được cấp cho người nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục theo quy định của pháp Việt Nam. Tùy từng trường hợp mà cơ quan chức năng sẽ yêu cầu đối tượng kết hôn người nước ngoài phải …

Trên 1000 giới từ trong tiếng Anh – đầy đủ nhất

Tập hợp trên 1000 giới từ trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến trong cả văn nói và văn viết, chính vì vậy, việc sở hữu trang web các giới từ thông dụng trnog tiếng Anh là vô cùng cần thiết và quan trọng, vì sao? …
EnglishVietnamUnknown