Biểu mẫu xin thẻ tạm trú

Cách điền Mẫu NA8 -Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú là mẫu không thể thiếu trong bộ hồ sơ / thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Việc điền mẫu NA8 này cũng đơn giản vì có hướng dẫn điền ngay …
EnglishVietnamUnknown