CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

Tên công ty – Mã số thuế: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Binh Duong Sub-Department of Agro-forestry Fisheries Quality Assurance
Địa chỉ: Số 60 Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh: 60 Le Thi Trung Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật: Đinh Thiên Thuận
Mã số thuế: 3701815895
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

EnglishVietnamUnknown