CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Tên giao dịch (tiếng Anh): VIET CAPITAL JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
Địa chỉ: #15 Tháp Tài Chính Bitexco 02 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 15 Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Tô Hải
Mã số thuế: 0305299779 (06/11/2007)
Ngành nghề chính: Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Giấy phép kinh doanh: 68/UBCK-GP
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

EnglishVietnamUnknown