CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC CƯỜNG

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC CƯỜNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): QUOC CUONG CONSULTANT DESIGN CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: QUOC CUONG CONSULTANT DESIGN CONSTRUCTION JSC
Địa chỉ: 33/84 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 33/84, Street No. 1, Quarter 3, Binh Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Tô Văn Nguyên
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC CƯỜNG

EnglishVietnamUnknown