CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM Á

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM Á
Tên giao dịch (tiếng Anh): SOUTH EAST ASIA APPRAISAL AND CONSULTING CORPORATION
Tên viết tắt: SEAAC CORP
Địa chỉ: 666/14/15 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 666/14/15, Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH TÂM / HỒ TẤN MẠNH
Mã số thuế: 0311414349
Giấy phép kinh doanh: 0311414349 – ngày cấp: 14/12/2011
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM Á

EnglishVietnamUnknown