CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN ĐAMI-HÀM THUẬN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN ĐAMI-HÀM THUẬN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DAMI CIVIL WORK JOINT VENTURE
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown