CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CJ FOODS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CJ FOODS VIETNAM CO., LTD.
Địa chỉ:
Lô III/21 đường 19/5A Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot III/21, Street 19/5A, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
PARK SEUNG CHAN
Mã số thuế:
0313511242 (29/10/2015)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622, 631)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622, 631)
1062
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất hỗn hợp đường (CPC 884-885)
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hương liệu (trừ sản xuất, tồn trữ hóa chất) (CPC 884-885)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622, 631)
1030 (Chính)
Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: sản xuất kim chi các loại; sản xuất chế biến đậu hũ các loại; chế biến rong biển cuộn kimbab
1075
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Chế biến cơm cuộn rong biển; chế biến cá ăn liền các loại; snack rong biển tẩm gia vị các loại
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến cá viên, bò viên, tôm viên, heo viên các loại (trừ hoạt động giết mổ)
1071
Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: snack bánh gạo rong biển các loại
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã số HS không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622, 631)
Giấy phép kinh doanh:
0313511242 (29/10/2015)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown