CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIA VIỆT – 0305399371

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIA VIỆT – 0305399371
Tên giao dịch (tiếng Anh):
GIA VIET LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
GV LAND INVESTMENT CO., LTD
Địa chỉ:
48Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
48Bis Tran Dinh Xu, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
PHẠM DUY LÂM / TSENG FAN CHIH
Mã số thuế:
0305399371 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/12/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản” sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp có thẩm quyền cho pháp đầu tư theo quy định.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). (CPC: 865)
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). Dịch vụ quản lý bất động sản
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng (CPC: 622)
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Thi công cầu đường (CPC: 513)
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (CPC: 513)
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng (CPC: 511)
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
Giấy phép kinh doanh:
0305399371 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/12/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown