CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VINH PHU INVESMENT COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Lầu 6, Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
6/F, Master Building, 41-43 Tran Cao Van Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LÊ VĨNH PHƯỚC
Mã số thuế:
0304911244 (08/03/2007)
Ngành nghề chính:
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh bất động sản(trừ dịch vụ môi giới định giá, sàn giao dịch bất động sản). Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Kinh doanh nhà ở – trung tâm thương mại.
4100
Xây dựng nhà các loại
chi tiết: đầu tư xây dựng nhà ở
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; đầu tư xây dựng trung tâm thương mại; Xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – văn hóa – thể thao.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ./
Giấy phép kinh doanh:
0304911244 (08/03/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown