CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ – 0312120895

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ – 0312120895
Tên giao dịch (tiếng Anh):
EB TAN PHU LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt:
EBTP
Địa chỉ:
Số 1/1, Đường Trường Chinh , Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
No. 1/1, Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
PHOOM CHIRATHIVAT
Mã số thuế:
0312120895
Ngành nghề chính:
1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến lương thực, thực phẩm để bán trong siêu thị
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến lương thực, thực phẩm để bán trong siêu thị
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến lương thực, thực phẩm để bán trong siêu thị
1071 Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Chế biến lương thực, thực phẩm để bán trong siêu thị
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: Sơ chế, đóng gói lương thực, thực phẩm để bán trong siêu thị.
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, rượu; nguyên liệu để chế biến lương thực, thực phẩm.
4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: – Thực hiện quyền phân phối (gắn liền với thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, rượu; nguyên liệu để chế biến lương thực, thực phẩm; – Hoạt động kinh doanh hàng hoá ăn uống; – Hoạt động kinh doanh hàng hoá vui chơi giải trí.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: Lưu kho nguyên liệu để chế biến lương thực, thực phẩm.
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ ăn uống theo quy định Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê cửa hàng, quầy hàng và địa điểm kinh doanh trong siêu thị và trung tâm thương mại
9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại với các dịch vụ liên quan, bao gồm: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm trò chơi có thưởng) theo quy định Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.
Giấy phép kinh doanh:
0312120895
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown