CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BẢO TÍN – 0301413233

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BẢO TÍN – 0301413233
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BAO TIN MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
426B Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
426B Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BÙI TRƯNG
Mã số thuế:
0301413233 – 06/11/1997
Ngành nghề chính:
3011
Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải đường thủy.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, dân dụng, công nghiệp.
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô và đường thủy nội địa.
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm cơ khí.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế phương tiện đường thủy.
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống)
5224
Bốc xếp hàng hóa
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
5021
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường thủy.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị hàng hải.
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ kinh doanh bến bãi)
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
3099
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Sản xuất thiết bị đảm bảo hàng hải, phao buộc tàu, phao đèn, biển báo đường sông (không hoạt động tại trụ sở).
Giấy phép kinh doanh:
0301413233 – 06/11/1997
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown