CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM THÀNH VIÊN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM THÀNH VIÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
FIVE MEMBER APPRAISAL COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
FMA CO.,LTD
Địa chỉ:
195 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
195 Phan Van Han Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN MINH THẠCH
Mã số thuế:
0309944395 (28/04/2010)
Ngành nghề chính:
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
4610 (Chính)
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: môi giới (trừ môi giới bất động sản)
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính kế toán).
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán).
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
chi tiết: Nghiên cứu thị trường.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Lập dự án đầu tư. Thẩm tra dự toán công trình xây dựng. Quản lý dự án xây dựng công trình.
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thẩm định giá. ( trừ dịch vụ lấy lại tài sản )
Giấy phép kinh doanh:
0309944395 (28/04/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown