Hà Nội

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tên viết tắt: ACVN., JSC
Địa chỉ: Số 17, ngách 172/1 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 17, alley 172/1, Nguyen Tuan Street, Nahn Chinh Ward, Thanh District, Hanoi
Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Đạt
Mã số thuế: 0101893543 (17/03/2006)
Giấy phép kinh doanh: 0101893543 (17/03/2006)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Ngân hàng TNHH CTBC
Tên giao dịch (tiếng Anh): CHINATRUST COMMERCIAL BANK
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Trung Tâm Thương Mại Intimex
Tên giao dịch (tiếng Anh): INTIMEX TRADE CENTER
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hanoi Law University
Tên viết tắt: HLU
Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 87 Nguyen Chi Thanh Street, Thanh Cong Ward, Dong Da District, Hanoi
Đại diện pháp luật: TRƯƠNG QUANG VINH
Mã số thuế: 0102666102
Giấy phép kinh doanh: 0102666102 – ngày cấp: 06/03/2008
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN DINH DƯỠNG (bộ y tế)
Tên giao dịch (tiếng Anh): National Institute of Nutrition (NIN)
Địa chỉ: Số 48B Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 48B Tang Bat Ho Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
Đại diện pháp luật: LÊ DANH TUYÊN
Mã số thuế: 0101388163
Giấy phép kinh doanh: 0101388163 – ngày cấp: 05/08/2003
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ministry of Labors, Invalids and Social Affairs
Tên viết tắt: MOLISA
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 12 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi City
Ngành nghề chính: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 60, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 60, Giang Van Minh Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật: ĐÀO THẾ VINH
Mã số thuế: 0102721191 (09/04/2008)
Ngành nghề chính: 4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ ( không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản;
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sở chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt;
1030
Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả;
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất gia vị;
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Giấy phép kinh doanh: 0102721191 (09/04/2008)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: CỤC ĐIỆN LỰC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Tên giao dịch (tiếng Anh): Electricity and Renewable Energy Authority
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 23 Ngo Quyen Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Đại diện pháp luật: Phương Hoàng Kim
Mã số thuế: 0106867321
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): VietNam-Asia Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt: VAB
Địa chỉ: Số 34A – 34B, phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 34A – 34B, Han Thuyen Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật: PHƯƠNG HỮU VIỆT
Mã số thuế: 0302963695 (19/06/2003)
Ngành nghề chính: 6419 (Chính)
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
chi tiết: – Về hoạt động kinh doanh nội tệ, gồm : các nội dung được quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Chương II của Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại. – Về hoạt động kinh doanh ngoại hối, gồm: Mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước; Cho vay các tổ chức trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thực hiện việc thu hút và chi trả kiều hối; Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ mở nước ngoài. – Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ. Nhận tiền gửi và tiết kiệm bằng ngoại tệ của khách hàng. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ. Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; – Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa (thẻ thanh toán và thẻ tín dụng); – Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài. – Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản; – Mua bán trái phiếu Chỉnh phủ, trái phiếu doanh nghiệp; – Dịch vụ môi giới tiền tệ; – Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn; – Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp; – Hoạt động mua nợ; – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế;
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Kinh doanh vàng
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý kinh doanh bảo hiểm;
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh: 0302963695 (19/06/2003)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
Tên viết tắt: STAMEQ
Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: No. 8 – Hoang Quoc Viet Street – Cau Giay District – Hanoi – Vietnam
Đại diện pháp luật: Ngô Quý Việt
Mã số thuế: 0105027739
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown