Ninh Thuận

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Military Command of Ninh Thuan Province
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DAM NAI WIND POWER JSC
Địa chỉ:
Thôn Láng Me, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ tiếng Anh:
Lang Me Village, Bac Son Commune, Thuan Bac District, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:
4500616274
Giấy phép kinh doanh:
4500616274 – ngày cấp: 25/07/2017
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ninh Thuan Power Company
Tên viết tắt:
PCNT
Địa chỉ:
Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Street 16/4, My Hai Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown