Tiền Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh): THANH DAT CONSTRUCTION DESIGNING CONSULTING CO., LTD
Địa chỉ: 13/23 đường 868, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ tiếng Anh: 13/23, Street 868, Ward 4, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật: Đào Văn Vũ
Mã số thuế: 1200543598 (05-11-2004)
Ngành nghề chính: Tư vấn đầu tư xây dựng. Khảo sát, thiết kế và giám sát thi công các công trình: giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, dân dung và công nghiệp. Thẩm tra, thẩm định công trình xây dựng.
Giấy phép kinh doanh: 5302000133
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown