Tiền Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh):
THANH DAT CONSTRUCTION DESIGNING CONSULTING CO., LTD
Địa chỉ:
13/23 đường 868, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
13/23, Street 868, Ward 4, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật:
Đào Văn Vũ
Mã số thuế:
1200543598 (05-11-2004)
Ngành nghề chính:
Tư vấn đầu tư xây dựng. Khảo sát, thiết kế và giám sát thi công các công trình: giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, dân dung và công nghiệp. Thẩm tra, thẩm định công trình xây dựng.
Giấy phép kinh doanh:
5302000133
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown