Vĩnh Long

Tên công ty – Mã số thuế: SỞ Y TẾ VĨNH LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vinh Long Health Department
Địa chỉ: 47 Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Địa chỉ tiếng Anh: 47 Le Van Tam Street, War đã, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật: Trần văn út
Mã số thuế: 1500236005
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown