CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Tên giao dịch (tiếng Anh): Department Of Taxation Of Khanh Hoa Province
Địa chỉ: Số 17 đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ tiếng Anh: 17, Street 19/3, Vinh Diem Trung Urban Area, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Đại diện pháp luật: Lương Văn Ngà
Mã số thuế: 4201825022
Giấy phép kinh doanh: 4201825022
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

EnglishVietnamUnknown