Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): 7th Military Region of Vietnam People’s Army
Ngành nghề chính: Command Headquarters: Ho Chi Minh City
Commander: Lieutenant General Võ Minh Lương
Political Commissar: Lieutenant General Phạm Văn Dỹ
Deputy Commander cum Chief of Staff: Major General Lê Bửu Tuấn
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam

EnglishVietnamUnknown