Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
7th Military Region of Vietnam People’s Army
Ngành nghề chính:
Command Headquarters: Ho Chi Minh City
Commander: Lieutenant General Võ Minh Lương
Political Commissar: Lieutenant General Phạm Văn Dỹ
Deputy Commander cum Chief of Staff: Major General Lê Bửu Tuấn
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown