Quản Lý Các Khu Chế Xuất & Công Nghiệp Cần Thơ-CEPIZA

Tên công ty – Mã số thuế: Quản Lý Các Khu Chế Xuất & Công Nghiệp Cần Thơ-CEPIZA
Tên giao dịch (tiếng Anh): Can Tho Export Processing and Industrial Park Zones Authority
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ
Địa chỉ tiếng Anh: 105 Tran Hung Dao, Ninh Kieu District, Can Tho City
Ngành nghề chính: Khu Công Nghiệp – Khu Chế Xuất
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Quản Lý Các Khu Chế Xuất & Công Nghiệp Cần Thơ-CEPIZA

EnglishVietnamUnknown