SỞ Y TẾ VĨNH LONG

Tên công ty – Mã số thuế:
SỞ Y TẾ VĨNH LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vinh Long Health Department
Địa chỉ:
47 Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Địa chỉ tiếng Anh:
47 Le Van Tam Street, War đã, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật:
Trần văn út
Mã số thuế:
1500236005
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown