Trang trại điện gió BT2

Tên công ty – Mã số thuế: Trang trại điện gió BT2
Tên giao dịch (tiếng Anh): BT2 Wind Farm
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trang trại điện gió BT2

EnglishVietnamUnknown