TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Tên giao dịch (tiếng Anh): International University
Địa chỉ: KP6 P.Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Phong
Mã số thuế: 0303844612
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

EnglishVietnamUnknown