VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN CẢNH

Tên công ty – Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN CẢNH
Tên giao dịch (tiếng Anh): NGUYEN CANH NOTARY OFFICE
Địa chỉ: 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 04 Tran Quang Dieu Street, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh
Mã số thuế: 0313759317 (06/04/2016)
Giấy phép kinh doanh: 41.02.0050/TP-C
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN CẢNH

EnglishVietnamUnknown