Cách điền Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đối với cá nhân

Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đối với cá nhân là mẫu không thể thiếu trong bộ hồ sơ / thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Việc điền mẫu NA7 này cũng đơn giản vì có hướng dẫn điền ngay trong mẫu này. Quan trọng sau cùng là phần ký tên và ghi họ tên cá nhân của người đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên lại phát sinh phần xác nhận của công an địa phường là phường xãa.

Các ghi chú để điền đúng Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Trong mẫu NA7, có 3 ghi chú nhỏ là

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

 

Ví dụ: ở TPHCM, phải ghi là Phòng xuất nhập cảnh TPHCM hoặc Cục Xuất nhập cảnh TPHCM

Xem thêm Dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Click để tải Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đối với cá nhân về máy.

Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

Cách điền Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đối với cá nhân
5 (100%) 1 vote

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}