Dịch vụ thẻ tạm trú

Giới thiệu dịch vụ thẻ tạm trú của PNVT

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) thông qua bài viết này muốn i) Giới thiệu thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài, qua đó họ có thể đọc luật, hiểu được thành phần hồ sơ, tìm đúng trường hợp của mình sau đó có …

Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc

Thẻ tạm trú có nhiều lợi ích và có giá trị thay thế thị thực và có thể nói là thủ tục sau cùng và có giá trị cao nhất đối với người nước ngoài trong thời gian sống và làm việc tại Việt Nam. Trong một số …
EnglishVietnamUnknown