Kiến thức về thẻ tạm trú

Thời hạn thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài 2020, 2021

Thời hạn thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài từ 1/7/2020 đã có thay đổi so với trước đây. Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ban hành ngày …

Gia hạn tạm trú

Gia hạn tạm trú giờ đây chỉ áp dụng cho các quan chức ngoại giao, các tổ chức phi chính phú, các tổ chức trung ương…còn người dân thường coi như không có phần.  Các đối tượng thuộc khoản 1, 2, 3, 4 của luật xuất nhập cảnh …

Thời hạn thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú từ 2-5 năm, căn cứ theo ký hiệu của thẻ tạm trú, tuy nhiên trong thực tế cũng khó có thể xin được thẻ tạm trú thời hạn 5 năm, chỉ áp dụng cho trường hợp là luật sư người nước ngoài …

Mẫu thẻ tạm trú cho người nước ngoài mới nhất

Mẫu thẻ tạm trú mới nhất áp dụng từ đầu 2015 đến nay, kích thước thẻ giống như giấy chứng minh nhân dân của công dân Việt Nam để thuận tiện mang theo người. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập …

Ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Theo điều 36 của Luật xuất nhập cảnh năm 2014 (Luật số 47/2014/QH13) có hiệu lực ngày 1/1/2015, thì đối tượng được cấp thẻ tạm trú cho các thị thực (visa) có các ký hiệu sau đây: LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT hoặc VR …
EnglishVietnamUnknown