Learning English

Trang Learning English với mục đích giúp người học tiếng Anh có thêm hứng thú và tiết kiệm thời gian khi học tiếng Anh, gồm 2 phần là giải thích thuật ngữ và ngữ pháp + bài tập tiếng Anh trực tuyến có đáp án.

Learning English

Lợi ích của Learning English

– Miễn phí 100%

– Học mọi lúc mọi nơi

– Bài tập luôn được cập nhật có đáp án đầy đủ

– Đặt câu hỏi ở phần Bình luận bên dưới mỗi bài tập

– Là những mẫu câu chuẩn, có thể dùng áp dụng vào thực tế đời sống

Cấu trúc của Learning English

Gồm 2 phần:

i) Giải thích thuật ngữ: như miễn thị thực tiếng Anh là gì, miễn thị thực 5 năm là gì? ….tức giải thích thuật ngữ sang tiếng Anh là gì?

ii) Tập hợp ngữ pháp đầy đủ, xúc tích kèm với bài tập trắc nghiệm online có đáp án, mỗi câu điều được giải thích chi tiết hoặc được đưa ra cơ sở để người học hiểu và có cơ sở nhớ lâu

Như vậy trang Learning English sẽ có ích 100% cho người học tiếng Anh, thông qua những bài ngữ pháp + bài tập tương ứng để củng cố kiến thức và tạo hứng thú cho người học. Bạn có thể đóng góp và Bình luận bên dưới mỗi bài tập.

EnglishVietnamUnknown