Thủ tục cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo diện kết hôn

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo diện kết hôn (Marriage temporary residence card) ngoài giấy chứng nhận kết hôn, hộ chiếu, hình thẻ của người nước ngoài, còn cần bổ sung những loại văn bản, giấy tờ nào? Mẫu tờ khai cần điền khi chuẩn bị …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Theo điều 36 – Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú (Luật xuất nhập cảnh 2014), thì không đề cập rõ đến trưởng văn phòng đại diện, nghĩa là trưởng văn phòng đại diện buộc phải xin giấy phép lao động …
EnglishVietnamUnknown