Thủ tục cấp thẻ tạm trú

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Theo điều 36 – Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú (Luật xuất nhập cảnh 2014), thì không đề cập rõ đến trưởng văn phòng đại diện, nghĩa là trưởng văn phòng đại diện buộc phải xin giấy phép lao động …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Bài viết này có thể nói là tổng thể cho tất cả các trường hợp về Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài gồm luật sư, chủ đầu tư, cha mẹ con, vợ chồng của người được cấp thể, người có giấy phép lao động, …