Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Bài viết này có thể nói là tổng thể cho tất cả các trường hợp về Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài gồm luật sư, chủ đầu tư, cha mẹ con, vợ chồng của người được cấp thể, người có giấy phép lao động, …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho luật sư nước ngoài

Đây là một trong những ca khó đối với những công ty dịch vụ làm thẻ tạm trú tại Việt Nam, tuy nhiên đối với chúng tôi lại dễ như lấy tiền trong túi ra vậy. Để được cấp thẻ tạm trú thì luật sư nước ngoài phải …