vo-hoac-chong-la-nguoi-nuoc-ngoai-co-the-cu-tru-tai-viet-nam-co-duoc-mua-bao-hiem-y-te-khong

Vợ hoặc chồng là người nước ngoài, có thẻ cư trú tại Việt Nam có được mua Bảo hiểm y tế không?

Vợ hoặc chồng là người nước ngoài, có thẻ cư trú tại Việt Nam có được mua Bảo hiểm y tế không?

Bình luận

EnglishVietnamUnknown